Chito Ryu


Chito Ryu - Historikk.

                    Tsuyoshi Chitose.

Chito ryu ble grunnlagt av Tsuyoshi Chitose (1895-1984). Chitose var født i Naha på Okinawa og begynte å trene karate som sjuåring. Chitoses bestefar var den kjente karatemesteren Sokon "Bushi" Matsumura (1809-1896). Matsumura døde imidlertid før Chitose fikk trent karate under han. Imidlertid fikk Chitose sin første undervisning fra Arakaki Seisho (1840-1918). Senere fikk han undervisning av Kanryo Higashionna (1853-1916) som var en av Arakakis mest kjente elever og som hadde sterk innflytelse på det som senere skule bli Goju Ryu. Det kan også nevnes at Chitose også hadde flere andre læremestre, blant annet Chotoku Kyan (1870-1945) som hadde stor innflytelse på det som skulle bli Shorin Ryu stilene. I 1921 flyttet Chitose til Japan for å studere medisin og grunnla da Chito Ryu hvor han modifiserte teknikker slik at de skulle bli mer effektiv og gi mindre slitasjeskader ved trening over lengre tid. Dette på bakgrunn av sine kunnskaper i fysiologi.

Chitose skal også ha trent den mindre kjente kampkunsten ti. Ti kan minne mye om tradisjonell dans fra Okinawa og har fellestrekk med aikido. Teknikk fra ti har en viktig plass i Chito Ryu karate.

Chito Ryu

                        Chito Ryu.

Stilarten Chito Ryu.

Chito Ryu kan oversettes til "1000 år gammel kinesisk stilart". Kjennetegn for stilarten er bruk elementer som "kime", en sammentrekning av musklene i underkroppen som skal gi styrke og stabilitet i stillingene. Videre hurtige vridninger med musklene i eksempelvis armene for å generere styrke. "Tai sabaki" bør også nevnes, noe som innbefatter det å kunne forflytte seg bort fra en angripers angrepslinje.

Når det gjelder kata så reflekteres disse av Chitoses mangfoldige bakgrunn. Mange kata har navn som er lik de tradisjonelle kata fra Okinawa, men i utførelse kan de være veldig forskjellig. I noen kan man kjenne igjen visse signaturteknikker, mens andre er totalt ulik originalen. Unntak her er Bassai (Passai), Seisan og Chinto som nesten er identisk med Shorin Ryu kataene som han lærte av Chotoku Kyan. Generelt kan man si at mange kata i Chito Ryu viser en sterkere kinesisk innflytelse enn hva som er tilfelle i mange andre karatestiler.

Glenn Maan © 2013-2018