Goju Ryu


Goju Ryu - Historikk.

                    Chojun Miyagi.

Goju ryu ble grunnlagt av Chojun Miyagi (1888-1953). Miyagi var født i Naha på Okinawa og begynte som niåring å trene karate under Ryuko Aragaki (1875-1961). Som fjortenåring ble han introdusert for Kanryo Higashionna (1853-1916) og fortsatte sin karatetrening der. Det sies at dette var en lang og hard treningsperiode som bare ble avbrutt av at Miyagi utførte sin toårige militærtjeneste i perioden 1910-1912.

Etter at Higashionna døde i 1916 reiste Miyagi flere ganger til Kina og studerte kinesisk kampkunst. Her lærte han blant annet en del håndøvelser som han implementerte i kataen Tensho. Ved å blande dette inn i karaten han lærte i Naha oppsto dermed et nytt kampsystem som han en del år senere i 1929 kalte Goju Ryu. 

Etter sine reiser i Kina startet Miyagi sin egen dojo og underviste karate til skoler, politi og andre samfunnslag frem til sin død i 1953. Han hadde da oppnådd et fantastisk renomme som karatemester og for sitt arbeid for å spre karaten.

Stilarten Goju Ryu.

                        Goju Ryu.

Go betyr "hard", og ju betyr "myk". Med "hard" menes rette lineære teknikker med lukket hånd mens "myk" går mer på å benytte sirkulære bevegelser med åpen hånd. Filosofisk sett mente Miyagi at man trengte "harde" og "myke" handlinger for å effektivt takle livets ulike hendelser.

Under Miyagi ble kataen Sanshin modifisert og videreutviklet. Denne kataen tar for seg den "harde" delen av stilarten. I tillegg utviklet han Tensho som tar for seg den "myke" delen. Tensho var sterkt influert av en kata ved navn Ryokushu som stammer fra Kung-Fu stilen "White Crane". Til sammen kan man si at kataene Sanshin og Teisho tar for seg essensen i stilarten. En annen kata, Suparinpei, sies å inneholde hele pensumet i Goju Ryu. Miyagi utviklet også noen kata som minnet mer om Shuri-te stiler.Dette i en periode da det var et mål å prøve å forene ulike stiler. Resultatet var Gekisai Dai Ichi og Gekisai Dai Ni. Stilarten inneholder også en del andre kata som ikke er nevnt her.

Et viktig prinsipp i Goju Ryu er fysisk fostring og styrking av kroppen. Hard trening og "herding" står sentralt. Forøvrig kan man si at Goju ryu er en stilart som ikke gjennomgått særlig store forandringer siden sin opprinnelse, slik de fleste andre stilarter har. 

Glenn Maan © 2013-2018