Shorin Ryu


Fra Shuri-te utviklet det seg tre stiler som alle går under navnet Shorin Ryu. Dette er Kobayashi Ryu, Shobayashi Ryu og Matsubayashi Ryu. Vi skal her se litt nærmere på hver enkelt av disse.

Kobayashi Ryu - Historikk.

                    Choshin Chibana.

Kobayashi Ryu ble grunnlagt av Choshin Chibana (1885-1969). Chibana var født i Shuri på Okinawa og begynte sin karatetrening under Yasutsune "Anko" Itosu (1830-1915) som femtenåring og trente der i 13 år til Itoso døde som 85-åring. Etter dette trente han fem år på egenhånd før han åpnet sin egen dojo som 34-åring. Under andre verdenskrig mistet imidlertid Chibana familien, dojoen, flere elever og nesten eget liv i krigshandlinger under kampen om Okinawa. Chibana klarte å rømme unna men kom tilbake etter krigen. Her fortsatte han å undervise og etterhvert opprettet han en rekke dojoer. Han begynte også i denne perioden å undervise politiet i Shuri distriktet. I årene som fulgte fikk Chibana en rekke utmerkelser og ærestitler for sitt arbeid, studier og lære av tradisjonell karate fra Okinawa. Han døde av kreft i 1969 i en alder av 83 år.

Stilarten Kobayashi Ryu. 

Kobayashi Ryu

                   "Kobayashi Ryu".

Etter Itosus død ville Chibana fortsette med læren han hadde fått fra sin mester. Han valgte da å kalle stilarten Shorin Ryu. Shorin er den japanske uttalen av Shaolin, noe som pekte på røtter fra Kina og Shaolin tempelet. Chibana ønsket imidlertid å tydeliggjøre at stilen mye av sine røtter på Okinawa og modifiserte derfor tegnet "sho". Kobayashi kan leses som Shorin, men det er allikevel mulig å skille dem ut fra skrivemåten. Å si Kobayashi Shorin Ryu, noe som ofte gjøres i vesten, blir det samme som å si Shorin Shorin Ryu.

Stilartsmessig har Kobayshi Ryu fokus på naturlige stillinger og naturlig pust. Videre er forflytting og posisjonering viktig for å kunne unngå å bli truffet av et angrep.  Teknikker skal være hurtige og kraftfulle.


Shobayashi Ryu - Historikk.

                     Kyan Chotoku.

Shobayashi Ryu ble grunnlagt av Kyan Chotoku (1870-1945). Chotoku ble født i Shuri på Okinawa. Som barn var han spinkel og var mye sengeliggende på grunn av sykdom. Han led også av astma og hadde dårlig syn. I løpet av sin oppvekst fikk han undervisning av flere karatemestere hvor de mest kjente er Sokon "Bushi" Matsumura (1809-1896) og Yasutsune "Anko" Itosu (1830-1915). Sistnevnte er det imidlertid noe usikkerhet rundt i følge historikerne. Som 30-åring var han Chotoku allerede anerkjent som en mester innen Shuri-te og Tomari-te. Historien sier at Chotoku ved flere anledninger ble utfordret til kamp men aldri tapte. Dette som følge av sine egenskaper i tai-sabaki (unnvikelse/forflytting). Ellers så nevner historien av han i det private gjerne deltok i fester hvor der ble konsumert store mengder alkohol. I tillegg var han en regelmessig gjest på Okinawas bordeller, noe han ikke var redd for å anbefale sine elever. 

Chotoku videreførte sin lærdom på Okinawa og opprettet en skole hvor det ble undervist i karate. I likhet med andre mestere, underviste også han det lokale politiet. I 1936 var Chotoku en av deltakerne på et møte bestående av karatemestere fra Okinawa. Her ble blant annet begrepet karate standardisert og det ble vedtatt en del andre saker som var av stor betydning for karatens videre utvikling. Chotoku overlevde andre verdenskrig og slaget på Okinawa i 1945, men døde senere det året på grunn av utmattelse og underernæring. 

Stilarten Shobayashi Ryu.

Som de andre Shorin Ryu stilene fokuserer også Shobayashi Ryu på naturlig stillinger og normal pust. Videre er forflytting og unnvikelse sentrale momenter sammen med hurtige og skarpe teknikker.


Matsubayashi Ryu - Historikk.

ShoShin Nagamine

                  Shoshin Nagamine.

Matsubayashi Ryu ble grunnlagt av Shoshin Nagamine (1907-1997). Nagamine ble født i Naha på Okinawa. Som barn var han liten av vekst og mye syk på grunn av en mageproblemer. Etterhvert som han vokste opp påla han seg selv en streng diett og begynte som 17 åring å trene karate under en nabo ved navn Chojin Kuba. Helsen bedret seg stadig, noe han selv mente kom på grunn av hard trening av karate. I 1928 ble han uteksaminert fra skolen og flyttet til Shuri for å studere karate på fulltid. I denne perioden fikk han lærdom fra Taro Shimabuku og Ankichi Arakaki. Nagamine måtte imidlertid i militæret samme år og kjempet i Kina før han ble dimmitert med ære i 1931. Han valgte deretter en karriære som politimann og mente kampkunsten kunne være til nytte i et slikt yrke. I denne perioden fikk han lære karate av både Kyan Chotoku (1870-1945) og Motobu Choki (1870-1944). I 1952 ble han pensjonert fra politiyrket flyttet til Naha hvor han startet egen dojo og opprettet stilarten Matsubayashi Ryu

Stilarten Matsubayashi Ryu.

Stilarten Matsubayashi Ryu kjennetegnes først og fremst av fokus på naturlige stillinger og bevegelser. Det vil si at stillingene er ganske høy i forhold til mange andre karatestiler. Videre skal pusten være naturlig og teknikkene skarpe og hurtige. Et annet og overordnet prinsipp er at kropp og sinn skal fungere som èn enhet, noe som skal kunne oppnås ved riktig trening.


Glenn Maan © 2013-2018