Wado Ryu


Wado Ryu - Historikk.

                   Hironori Ohtsuka.

Wado ryu ble grunnlagt av Hironori Ohtsuka (1892-1982) og er i dag en av de fire største karate stilene sammen med Shotokan, Shito Ryu og Goju Ryu. Ohtsuka ble født i byen Shimodate i Japan i 1892. Han begynte å trene Ju-Jutsu allerede som 5 åring og var mester i Ju-Jutsu da han som 30-åring begynte å trene karate under grunnleggeren av Shotokan karate, Gitchin Funakoshi (1868-1957). Etter en del filosofiske uenigheter med sin læremester sluttet Ohtsuka sin trening hos Funakoshi på begynnelsen av 30-tallet. I 1934 startet han sin egen karateskole og underviste da i Wado Ryu som man kan si er en blanding av karate og Ju-Jutsu. I 1972 ble Ohtsuka tildelt Meijin-tittelen av den keiserlige familien for sin innsats innen kampsport og er den eneste innen kampsportkunsten som er blitt beæret med denne tittelen.

Stilarten Wado Ryu.

                    "Wado Ryu"

Som stilart er Wado Ryu er mer opptatt av teknikk, hurtighet og spenst enn av bruk av rå muskelkraft. Tai-Sabaki (forflytning) er også et sentralt element i stilarten sammen med naturlige stillinger og hurtige kombinasjoner av teknikker.

Wado betyr "fredens vei" eller "harmoniens vei". Dette må ikke tolkes i en passifistisk ramme men mer i sammenhengen om at det i noen ganger kan være bedre å vike enn å møte kraft med motkraft. Eksempelvis kan det være å forflytte seg slik at man kommer i en god posisjon for et motangrep i stedet for å møte med en hard blokkering.


Glenn Maan © 2013-2018